Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34,3%

Občas
33,7%

Ne
32,1%

Celkem hlasů: 684269

Voda je život

     Evropská vodní charta

     Význam vody pro lidstvo podtrhlo vyhlášení "Evropské vodní charty" dne 6.května 1968 ve Strasbourgu:

 • Bez vody není života.
 • Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.
 • Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné.
 • Je nezbytné tyto udržovat, chránit a podle množství rozhojňovat.
 • Znečišťování vody způsobuje škody člověku i ostatním živým organismům, závislým na vodě.
 • Jakost vody musí odpovídat požadavkůmpro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
 • Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato bránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.
 • Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, předevšim les.
 • Vodní zdroje musí být zachovány.
 • Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
 • Ochrana vody vyžaduje zintenzivění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.
 • Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána.
 • Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
 • Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozrných povodí a ne v rámci polotických a správních hranic.
 • Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.