Informace o existenci podzemních sítí

… potřebuji dokumentaci – zákres stávajících rozvodů vodovodní a kanalizační sítě, upřesnit jejich polohu v terénu, určit místo pro napojení přípojky, vyjádření pro potřeby vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení

Poznámka: Platnost poskytovaných dat a vyjádření je omezena na dobu 24 měsíců od data jejich poskytnutí.

Podklady pro zpracování projektové dokumentace – zákres stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů a přípojek, kopie mapové nebo projektové dokumentace, poskytuje oddělení technické dokumentace Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., za osobní účasti žadatele.
Veškeré digitální informace o průběhu vodovodní a kanalizační sítě  poskytuje portál JDTM-ZK .
Poskytnutí kopií nebo digitálních dat není placená služba.

Určení místa pro napojení na veřejnou kanalizaci a vodovod

Žadatel obdrží informace ve vypracovaném protokolu do 5 pracovních dnů od podání žádosti.

  • Informaci o hydrostatickém tlaku ve vodovodním potrubí (kóta tlakové čáry).
  • Určení polohy vodovodních a kanalizačních řadů v terénu.

Poloha řadů v terénu se určuje pomocí trasovacího a vyhledávacího zařízení na základě písemné objednávky zaslané na adresu Zákaznického centra VaK nebo elektronicky na e-mail a to nejméně 14 dnů před zahájením výkopových prací. Upřesnění polohy a vytyčení je placená služba.

V písemné objednávce uveďte:

  • Kontakt a telefonické spojení
  • Místo vytýčení (parcelní číslo, popřípadě přiložit situaci)

Vyjádření pro potřeby vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení: 

Vydání územního rozhodnutí:

Žadatel podá žádost o vyjádření a jedno vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení zpracované dle stavebního zákona

Vydání stavebního povolení:

Žadatel předloží jedno vyhotovení projektové dokumentace stavby (zpracované dle stavebního zákona, se zákresem stávajících zařízení v provozování VaK) a vyjádření VaK v rámci územního řízení.

Vyřizuje oddělení Technické přípravy VaK Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64, 76701 Kroměříž  anebo Zákaznické centrum Holešov, Za Cukrovarem 278, 769 01 Holešov.

Kontakt:

Zákaznické centrum Kroměříž         573  517 500     e-mail:  informace@vak-km.cz
Zákaznické centrum Kroměříž         573  517 501        
Zákaznické centrum Kroměříž         573  517 456    
Zákaznické centrum Holešov           573  502 834 (Út-St)    e-mail:  informace@vak-km.cz


Formuláře ke stažení:
Objednávka prací a služeb
Objednávka prací a služeb pro obce

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.