Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
33,8%

Občas
34,4%

Ne
31,8%

Celkem hlasů: 1481978

Informování zákázníků společnosti

Vážení zákazníci,

 

tímto si Vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů, týkajících se Vaší osoby, zpracovávaných společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871,

DIČ: CZ49451871, e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“). Rovněž Vás chceme informovat o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

1.   Evidence odběratelů

Správce má oprávněný zájem zpracovávat údaje o odběratelích a to jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, počet připojených osob, adresa trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje o spotřebě, částku k úhradě.

Částky k úhradě jsou odběrateli doručovány Českou poštou, popř. emailem.

V případě neuhrazení závazků jsou odběrateli poslány upomínky obsahující jméno, příjmení a částku k uhrazení Českou poštou, nebo e-mailem.

V případě dlouhodobého neplacení závazků mohou být údaje odběratelů použity k vymáhání soudní cestou a předávány soudům.

Uvedené osobní údaje se zpracovávají po 10 let od ukončení odběru.

2.   Další dokumenty

Správce má oprávněný zájem uchovávat dokumenty obsahující osobní údaje a to, výpisy z katastru nemovitostí, kupní smlouvy na nemovitost, kolaudační rozhodnutí a stavební povolení. Dokumenty jsou uchovávány za účelem potvrzení vlastnictví nemovitostí a povolení stavby.

3.   Reklamace

V případě podání reklamace ze strany odběratele má správce oprávněný zájem uchovávat osobní údaje odběratele pro účely reklamace a to jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, počet připojených osob, adresa trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje o spotřebě, částku k úhradě a fotodokumentaci. Údaje jsou uchovávány po dobu 3 let od vyřešení reklamace.

4.       Práva odběratele

Odběratel má právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Odběratel má také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů bude mít za následek neumožnění vzniku, nebo ukončení smluvního vztahu.

Údaje manažera pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana ( ivana.stouracova@vak-km.cz) a Ing. Zádrapová Eva (eva.zadrapova@vak-km.cz).

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.