Podezření na špatnou kvalitu pitné vody

V případě podezření na změněnou kvalitu vody toto můžete nahlásit prostřednictvím Zákaznického centra , či na nepřetržitou službu dispečinku tel.:  573 331 271, příp. 607 993 244  a to nejen v těchto případech:

  • Voda je zakalená - buď trvale nebo mléčný zákal, který po chvilce stání vyprchá (mléčný zákal je tvořen rozpuštěným vzduchem a není na závadu pro kvalitu vody),
  • voda je červeno-hnědá či rezavě zbarvená - stáří velké části vodovodních řadů dosahuje mnoha desítek let. Za těch několik lidských generací se v potrubí nashromáždily různé sedimenty a inkrusty. Při vypouštění a napouštění starých potrubí, např. z důvodu opravy poruchy, se inkrusty a sedimenty mohou uvolňovat do pitné vody. Stejná situace může nastat při hydraulických rázech při čerpání vody v krizových situacích, nebo při manipulaci s uzávěry. Je tedy nutné potrubí odkalit, vodu odpustit,
  • voda je cítit jinak než normálně - buď po chlóru nebo lze identifikovat jinak (přítomnost tzv. “zbytkového chloru” v pitné vodě zamezuje rozšíření choroboplodných mikroorganismů, především bakterií, ve vodovodním potrubí. Chlor je do pitné vody přidáván jako desinfekční činidlo pro zajištění její zdravotní nezávadnosti. Koncentrace chloru v pitné vodě je velmi nízká, zdraví neškodná, zcela v souladu s požadavky hygienické služby),
  • voda má změněnou chuť a další změny (nutno řešit individuálně).

 

VaK Kroměříž,a.s. nabízí fyzikální, chemické analýzy, mikrobiologické a biologické analýzy rozboru na stanovení kvality vody. Provádíme kvalifikovaný, objektivní a nezávislý rozbor vzorků vod jak z vodovodů pro veřejnou potřebu také i pro individuální zásobování (studny) dále rozbory odpadních vod z malých i velkých čistíren odpadních vod. Služba je zpoplatněna dle ceníku VaK. V případě zájmu se obraťte na odborníky na telefonních číslech:

 

Pro pitné vody kontaktujte laboratoř pitných vod - telefon: 573 336 995.

Pro odpadních vod kontaktujte laboratoř odpadních vod - telefon: 573 331 283.

 

Ke stažení:
Informace a návod k odběru vzorků
Sanace studny
Objednávka rozboru vody
Ceník laboratorních prací

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.