Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34,2%

Občas
34,1%

Ne
31,7%

Celkem hlasů: 897643

Napouštění bazénů

Potřebuji v letním období napustit bazén nebo zajistit krátkodobé zásobování vodou – hydrant

Odběr vody pomocí hydrantového nástavce je možno povolit a používat tam, kde se jedná o přechodný odběr vody nebo tam, kde jsou zajišťovány veřejné údržbové práce s použitím vody (např. kropení zeleně, mytí komunikací apod.) Klientovi je zajištěno jediné odběrné místo pro konkrétní nástavec. Pro účely údržby veřejných komunikací a zeleně, či požární účely lze zajistit i více odběrných míst.

Napouštění bazénů

Pro naplnění bazénů kvalitní vodou, nabízíme využití hydrantu. Plnění bazénu prostřednictvím standardní domovní vodovodní přípojky může být velmi zdlouhavé. V případě zájmu kontaktujte naše Zákaznické centrum

Postup při uzavření smlouvy o dodávce vody nástavcem a zahájení odběru vody

Vámi požadovaný hydrant v konkrétní lokalitě rezervujete na Zákaznickém centru VaK, kde s Vámi bude sepsána smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod a uhradíte zálohu na zapůjčení hydrantového nástavce dle platného ceníku VaK. Na základě uzavřené smlouvy a zaplacené zálohy obdržíte hydrantový nástavec a zaměstnanec VaK Vám předá Vámi rezervovaný hydrant a provede prvotní osazení hydrantového nástavce.

Po ukončení odběru hydranový nástavec vrátíte, záloha Vám bude zúčtována dle skutečných nákladů za odběr vody a pronájem hydrantového nástavce. Množství odebrané vody bude určeno dle směrných čísel spotřeby pro různé účely.

Podrobné informace Vám rádi poskytne naše Zákaznickém centrum.

Objednávky

V pracovní dobu:
Zákaznické centrum Kroměříž  573 517 500 / 501
Zákaznické centrum Holešov   573 398 860 / 861

 

Ke stažení:
Ceny spojené s napouštěním bazénů
Objednávka prací a služeb
Objednávka prací a služeb pro obce
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

 Objednávka prací a služeb
Objednávka prací a služeb pro obce