Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34,9%

Občas
33,5%

Ne
31,7%

Celkem hlasů: 209528

Vyjadřování ke stavbám

Vyjádření - stanoviska k projektové dokumentaci, k napojení na vodovodní a kanalizační síť, poskytování  dalších informací o vodárenských a kanalizačních zařízeních

 

mapa vodovodní sítě

Vyjádření provádíme

 • k existenci sítí v provozování společnosti VaK Kroměříž, a.s.
 • k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu
 • k projektové dokumentaci pro umístění stavby a stavební povolení (podle typu řízení)

Podáváme informace

 • o průběhu vodovodních řadů a kanalizačních stok ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s.
 • ke stavbě a zpracování projektu
 • o umístění staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů, které jsou ve správě VaK Kroměříž, a.s.

Podklady potřebné pro vydání vyjádřenímapa kanalizační sítě

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost
 • katastrální situace s vyznačením zájmové situace
 • koordinační situace
 • projektová dokumentace dle stupně řízení, ke kterému je žádost podána

Žádost může být doručena

 • osobně
 • poštou na adresu společnosti
 • elektronickou poštou na adresu

Vyjádření bude zpracováno ve lhůtě 30ti dnů od podání žádosti dle správního řádu zákona č.500/2004 Sb.

 

Písemné vyjádření ke stavbám

CZ-CPA 71.12.12 Cena bez DPH Sazba DPH 
Vyjádření k územnímu - stavebnímu řízení a ohlášení stavby                    Bez poplatku            

 

CZ-CPA 71.12.12 cena bez DPH  Sazba DPH
Opakované vyjádření k územnímu - stavebnímu řízení a ohlášení stavby    250 Kč/ks      21%      

 

Kontakt:

tel.: 573 517 228
Email: zdenka.bucnakova@vak-km.cz

 
Formuláře ke stažení:
Žádost o vyjádření
Objednávka prací a služeb
Objednávka prací a služeb pro obce (kraje,organizační složky státu)

Žádost o vyjádření