Nahlášení stavu vodoměru

VodoměrNahlášení stavu vodoměru může učinit každý majitel nemovitosti a to z následujících důvodů:

  • Nepřítomnost odběratele při pravidelném odečtu
  • Při změně odběratele (s písemným protokolem – Hlášení o změně odběratele)
  • Při změně ceny vody (zpravila k 31. 12. daného roku)

 

Nahlášení stavu vodoměru odběratelem je však možné pouze jedenkrát v řadě (pouze v případě, že předchozí odečet byl proveden osobně zaměstnanci naší společnosti) a to telefonicky (tel.: 573 517 116
Mobil: 724 104 441) 
nebo na emai
l odecty@vak-km.cz (případně písemně na adresu sídla společnosti nebo osobně na zákaznickém centru) a vždy s přiložením čitelné fotografie s viditelným stavem na měřidle, výrobním číslem a viditelnou plombou na šroubní! Pouze takto doložený samoodečet spolu s adresou odběrného místa a evidenčním číslem odběru bude možné ze strany společnosti akceptovat a dále na jeho základě provést vyúčtování.

 

V případě nepřítomnosti odběratele při pravidelném odečtu, bude odběratel vyzván k umožnění přístupu k vodoměru, případně k doložení stavu měřidla s fotodokumentací.

Upozorňujeme odběratele, že dle § 17, odst. 2, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění je odběratel povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru a taktéž jej chránit před poškozením. Dále dle § 9, odst. 6, výše uvedeného zákona je provozovatel oprávněn přerušit dodávku vody, neumožní-li mu odběratel přístup k vodoměru. Opětovné otevření přívodu vody je zpoplatněno dle ceníku společnosti.

Samoodečet formou přiložené čitelné fotodokumentace považujeme jako adekvátní náhradu za přímý odečet zaměstnancem naší společnosti v případě, že odběratel nebude moci vodoměr zpřístupnit v době pravidelného odečtu (upozorňujeme, že pouze jednou v řadě).  Cílem společnosti je provádět vyúčtování odběratelům dle skutečných spotřeb a předcházet tím nesrovnalostem ve fakturaci nebo případným poruchám či únikům pitné vody.

 

Děkujeme za pochopení

          

Kontakt pro případné dotazy k odečtům:
email:
odecty@vak-km.cz
Tel.: 573 517 116
Mobil: 724 104 441

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.