Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34,9%

Občas
33,5%

Ne
31,7%

Celkem hlasů: 209522

Kamerový průzkum kanalizace

Kamerový vůzPosuzování technického stavu kanalizací po celou dobu jejich životnosti (od stavby po rekonstrukci event. zrušení) a jejich udržování v řádném technickém stavu je jedním z prvořadých úkolů provozu kanalizační sítě. Mimo ostatní metody získávání potřebných informací o stavu kanalizací (fyzické prohlídky, z dokumentace apod.) je rovněž využíván monitorovací kamerový systém ITV City.

Vybavení kamerového vozuVyužití monitoringu

Kamerový systém ITV City je využíván především ke kontrole technického stavu nově budovaných kanalizací (event. rekonstruovaných kanalizačních řadů) a při posuzování stavu stávajících kanalizačních řadů (běžné kontroly – systematický monitoring, před rekonstrukcemi vozovek, příp. vodovodních řadů, kontrola propadů terénu, kontroly zjištění napojení přípojek, řešení stížností).
Dále je pak systém využíván na realizaci externích zakázek.Ke stažení

Ceník monitoringu kanalizace
Objednávka prací a služeb
Objednávka prací a služeb pro obce (kraje,organizační složky státu)

 

Vybavení kamerového vozu      Vybavení kamerového vozu