Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
33,9%

Občas
34,4%

Ne
31,8%

Celkem hlasů: 1468309

Co nepatří do kanalizace

 

Zpřísňování pravidel v oboru vodárenství je nutné hlavně pro zachování kvality pitné vody. Ta přímo souvisí se stavem životního prostředí a kvalitou vypouštěných odpadních vod, které se vrací do přírodního koloběhu vody.

Každý, kdo je připojen, nebo se nově napojuje na veřejnou kanalizaci, uzavírá smlouvu s provozovatelem kanalizace, ve které je uvedeno, že odpadní voda  vypouštěná do kanalizace musí mít parametry podle obecně platných zákonů a kanalizačního řádu pro příslušné město nebo obec.  Kanalizační řády, které jsou dostupné na obecních úřadech nebo u provozovatele kanalizace, jsou většinou stanovením pravidel a limitů parametrů pro odpadní vody od právnických osob, zdravotnických zařízení, provozoven nebo firem, a většinou každý takovýto subjekt zná parametry svých odpadních vod, které získá z laboratorního rozboru.

Limity v kanalizačním řádu jsou stanoveny podle velikosti a schopnosti čistírny odpadních vod dané obce nebo města.  Obecným pravidlem však je, že každý je povinen předcházet vzniku odpadů, a platí to i u odpadních vod. Jeden neukázněný znečišťovatel dokáže např. těžkými kovy znehodnotit celou produkci kalu ČOV, která se pak i s cennými živinami pro zemědělství musí uložit jako nebezpečný odpad za desetinásobnou cenu. Že tak astronomicky stoupnou náklady na čištění odpadních vod je zcela jasné.

Pro běžného obyvatele napojeného na kanalizaci platí pravidlo, že do kanalizace vypouští odpadní vody běžně znečištěné každodenní lidskou činností, tedy hygienou, užíváním toalety, úklidu, praní, mytí nádobí apod.

Je to jednoduché a stačí se jen trochu zamyslet nad tím, co do odpadu vylejete, co se s ním pak děje. U většiny výrobků jsou dnes obaly opatřené doporučením na jeho likvidaci. A že všechno tekuté nemusí být odpadní voda, ale už může jít o odpad, by mělo zajímat každého.

Trochu zbylé polévky vylité do kanalizace čistírnu odpadních vod určitě nepoloží, ale pokud podlehnete svodům prodejců drtičů domovních odpadů, už se dostáváte do kolize s kanalizačním řádem, protože překročíte parametr organického znečištění. A už tu máme opět neukázněného znečišťovatele, kterých, když se sejde víc, můžou nadměrně zatížít čistírnu a následně tak zvýšit náklady na likvidaci vyprodukovaných kalů. V horším případě obsadí volnou kapacitu čistírny, určenou pro nově napojované subjekty. Od nového roku většina obcí zřídila třídění biologického odpadu, problém je tedy částečně vyřešen.

A ještě jedna noční můra provozovatelů čistíren odpaních vod. Zdravotnickým zařízením, domovům důchodců nebo sociálním ústavům nabízí některé firmy tzv.drtiče a macerátory inkontinenčních plen a nebo jednorázové celulozní pomůcky, které se mají po použití rozdrtit a spláchnout do kanalizace. V česku už jsou zaznamenány případy, kdy celá čistírna odpadních vod byla paralyzována vznášející se celulózou v biologickém procesu. Určitě je to ďábelská nabídka, jak se jednoduše zbavit tohoto komplikovaného odpadu, ale opravdu krátkodobá. Nejen, že kanalizace není určena k likvidaci odpadu, ale znečišťovatel překročí parametr nerozpuštěných látek a dostane se do kolize s limity  kanalizačního řádu . Daleko lepší řešení je pořídit si zařízení k vakuování do igelitových pytlů, které zredukuje objem a dále postupovat dle pokynů MŽP.

Na závěr tedy seznam látek, které rozhodně do kanalizace nepatří:

-         Biologický odpad - zbytky z jídel, ovoce a zeleniny
-         Tuky a oleje –fritovací a ostatní oleje z domácností
-         Veškeré hygienické potřeby – vložky, inkontinenční pleny, hygienické tyčinky apod.
-         Léky
-         Chemické látky , jedy, žíraviny, kyseliny
-         Zbytky čistících prostředků
-         Těžké kovy (náplně rtuťových teploměrů)
-         Staré barvy a ředidla
-         Výbušniny, hořlavé látky, omamné látky, pesticidy
-         Radioaktivní látky
-         Infekční a karcinogenní látky
-         Biologicky nerozložitelné tenzidy
-         Organická rozpouštědla
-         Ropné látky,mazadla,oleje
-         Silážní šťávy
-         Průmyslová a statková hnojiva
-         Látky, které změní barvu vody
-         Látky,které by mohli způsobit ucpání potrubí

Všechno, co Vás o odpadní vodě zajímá, se můžete dovědět při návštěvě některé z čistíren odpadních vod, např. ve Dnech otevřených dveří u příležitosti Světového dne vody .

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.