Podezření na špatný chod vodoměru

Máte-li pochybnosti o správnosti měření, nebo zjistíte-li závadu na vodoměru, máte právo požádat o jeho přezkoušení dle §17 zákona 274/2001 Sb. a to nejpozději při výměně měřidla. Přezkoušení vodoměru provádí Autorizované metrologické středisko - kalibrační laboratoř vodoměrů.
V případě, že zkouška prokáže, že vodoměr je vadný, jdou náklady přezkoušení k tíži VaK. Spotřeba bude vypočítána průměrem ze srovnatelného období předchozího roku ( s ohledem na zákon 274 / 2001 sb. a vyhl. 428 / 2001 sb. ).   Pokud se však zkouškou prokáže, že parametry vodoměru jsou v předepsaných tolerancích, hradí náklady spojené s přezkoušením zákazník.

O každém přezkoušení vodoměru je vyhotoven protokol o průběhu a výsledku přezkoušení.

 

Službu lze objednat pouze na základě Objednávky na přezkoušení vodoměru, a to:

  • Písemně na adrese Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  Kojetínská 3666/64 Kroměříž 767 01

  • Osobně za zákaznickém centru v Kroměříži nabo Holešově

  • Elektronicky na informace@vak-km.cz  1. Voda pod sklíčkem vodoměru není závadou, VAK používá nový typ mokroběžného vodoměru a celý ciferník měřidla je zaplavený pitnou vodou z vodovodního řadu.
  2. Stojící vodoměr bude vyměněn pracovníky VAK a spotřeba bude vypočítána průměrem ze srovnatelného období předchozího roku ( s ohledem na zákon 274 / 2001 sb. a vyhl. 428 / 2001 sb. )  
  3. Tekoucí vodoměr vymění pracovníci VAK ihned po zjištění závady, případně po ohlášení
  4. Špatně nastavené počítadlo ( závada na měřícím strojku ) je prokazatelná v tom případě, kdy např. po stavu na počítadle vodoměru 9 m3 naskočí nečekaně 1 např. v poli 100, příp. 1000 l, apod. Vodoměr bude vyměněn. Zůstává původní spotřeba.
  5. Zmrzlý a poškozený vodoměr, bude vyměněn pracovníky VAK a odeslán na opravu a nové cejchování. Náklady jdou k tíži odběratele.
  6. Rozbitý a ukradený vodoměr hradí odběratel v plné výši.

 

Formuláře a ceníky ke stažení:
Cbjednávka na přezkoušení vodoměru

Ceník oprav vodoměrů

Ceník nových vodoměrů