Podezření na špatný chod vodoměru

Máte-li pochybnosti o správnosti měření, nebo zjistíte-li závadu na vodoměru, máte právo požádat o jeho přezkoušení dle §17 zákona 274/2001 Sb. a to nejpozději při výměně měřidla. Přezkoušení vodoměru provádí Autorizované metrologické středisko - kalibrační laboratoř vodoměrů.
V případě, že zkouška prokáže, že vodoměr je vadný, jdou náklady přezkoušení k tíži VaK. Spotřeba bude vypočítána průměrem ze srovnatelného období předchozího roku ( s ohledem na zákon 274 / 2001 sb. a vyhl. 428 / 2001 sb. ).   Pokud se však zkouškou prokáže, že parametry vodoměru jsou v předepsaných tolerancích, hradí náklady spojené s přezkoušením zákazník.

O každém přezkoušení vodoměru je vyhotoven protokol o průběhu a výsledku přezkoušení.

 

Službu lze objednat pouze na základě Objednávky na přezkoušení vodoměru, a to:

  • Písemně na adrese Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  Kojetínská 3666/64 Kroměříž 767 01

  • Osobně za zákaznickém centru v Kroměříži nabo Holešově

  • Elektronicky na informace@vak-km.cz  1. Voda pod sklíčkem vodoměru není závadou, VAK používá nový typ mokroběžného vodoměru a celý ciferník měřidla je zaplavený pitnou vodou z vodovodního řadu.
  2. Stojící vodoměr bude vyměněn pracovníky VAK a spotřeba bude vypočítána průměrem ze srovnatelného období předchozího roku ( s ohledem na zákon 274 / 2001 sb. a vyhl. 428 / 2001 sb. )  
  3. Tekoucí vodoměr vymění pracovníci VAK ihned po zjištění závady, případně po ohlášení
  4. Špatně nastavené počítadlo ( závada na měřícím strojku ) je prokazatelná v tom případě, kdy např. po stavu na počítadle vodoměru 9 m3 naskočí nečekaně 1 např. v poli 100, příp. 1000 l, apod. Vodoměr bude vyměněn. Zůstává původní spotřeba.
  5. Zmrzlý a poškozený vodoměr, bude vyměněn pracovníky VAK a odeslán na opravu a nové cejchování. Náklady jdou k tíži odběratele.
  6. Rozbitý a ukradený vodoměr hradí odběratel v plné výši.

 

Formuláře a ceníky ke stažení:
Cbjednávka na přezkoušení vodoměru

Vyúčtování nákladů  odběrateli  za přezkoušení vodoměru

Vyúčtování nákladů odběrateli  za poškození vodoměru vinou odběratele, který lze opravit

Vyúčtování nákladů odběrateli za poškození vodoměru vinou odběratele, který nelze opravit

Ceník vodoměrů

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.