Podezření na únik vody

Únik pitné vody je ztrátou cenné suroviny, kdy vzniká přímá škoda naší společnosti nebo Vám, našim zákazníkům. Může však dojít i k nepřímým škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a veškerá podezření neprodleně řešit prostřednictvím našeho Dispečinku  573 331 271, 607 993 244, anebo Zákaznického centra v pracovní dobu.

K úniku může docházet:

Před vodoměrem

Jedná se většinou o havárie vodovodního řadu, přípojky nebo dalších technických zařízení pro rozvod pitné vody. Nemusí se vždy jednat o prudké vyvěrání tlakové vody. Únik může být i malý a může se projevovat například zaplavením vodoměrné šachty nebo jiných podzemních prostor. Tento typ úniku způsobuje škodu naší společnosti a proto budeme vždy rádi, pokud nás na podezření úniku upozorníte. Bližší informace Vám rádi poskytnou operátoři našeho Zákaznického centra.

Za vodoměrem

Tento typ úniku způsobuje škodu zákazníkovi. Závada se může vyskytnout kdekoliv na vnitřním rozvodu zákazníka – je proto třeba věnovat pozornost veškerým „náhle“ mokrým místům. Častým zdrojem úniků jsou též nevhodné, zastaralé či poškozené uzavírací ventily na vnitřních rozvodech (např. doplňovací plovákové ventily WC, nebo topných systémů). Proto doporučujeme při delším opuštění bytu či rodinného domu (dovolená, služební cesta apod.) uzavřít hlavní uzávěr vody pro byt či dům. Velké riziko úniku je též u vnitřních rozvodů uložených v zemi, zejména u rozvodů starších (areály, zahradní rozvody apod.). Naše společnost nabízí službu lokalizace závad podzemních rozvodů ve vlastnictví zákazníka, jedná se o službu hrazenou zákazníkem. Bližší informace Vám rádi poskytnou operátoři našeho Zákaznického centra.

Co stojí úniky vody v domácnosti

Zařízení        litrů za den             m3 za rok            Kč za rok        
kapající kohoutek slabě     24 8,76 972
kapající kohoutek silně 54 19,71 2 188
protékající splachovač WC slabě                  150 - 1000 54,75 - 365 6 077 - 40 511
protékající splachovač WC silně 1000 - 2000 365 - 730 40 511 - 81 023

Poznámka:
Ceny spotřebované vody jsou kalkulovány z ceny vody platné ve VaK Kroměříž, a.s.  od 1.1. 2024 (vodné – 47,90 Kč/m3 bez DPH, stočné - 51,20 Kč/m3 bez DPH; celkem 110,99 /m3 vč. 12% DPH).


Před vlastní lokalizací poruchy nutno poslat písemnou objednávku. A to buď elektronicky na email Zákaznického centra VaK, nebo zašlete písemnou objednávku na adresu Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, Kroměříž 76701.

Formuláře:

Ceník vytýčení sítí
Ceník vyhledání poruchy
Objednávka prací a služeb pro obce
Objednávka prací a služeb

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.