Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
33,8%

Občas
34,4%

Ne
31,8%

Celkem hlasů: 1481997

Laboratoře

Osvědčení o akreditaciAkreditovaná laboratoř společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.je laboratoř s mnohaletou tradicí a praxí ve sledování kvality pitných, podzemních, povrchových a odpadních vod.

Zkušební laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci v oblasti chemickýcha mikrobiologických rozborů pitných, podzemních, povrchových a odpadních vod  včetně odběrů všech typů uvedených vzorků.

Rozbory pitné vody:

 • rozbory pro kolaudační řízení
 • rozbory pro individuální zásobování (studní)
 • rozbory pitné vody dle vyhlášky MZd č.252/2004sb.

Laboratoře pitných vod ÚV KroměřížRozbory surové vody:

 • rozbory vody odebrané z povrchových nebo podzemních vodních zdrojů pro účely pro účely úpravy na vodu pitnou (surová voda).
 • krácený rozbor surové vody dle vyhlášky č.428/2001 Sb.
 • plný rozbor surové vody dle vyhlášky č.428/2001 Sb.
 • provozní rozbory

Laboratoře pitných vod úpravna vody KMRozbory odpadních vod:

 • Rozbory pro účely poplatkového hlášení za vypouštění odpadních vo do vod povrchových č.254/2001 Sb. A vyhl. 293/2002 Sb.
 • Rozbor odpadní vody vypouštěné z domácností nebo služeb (lapoly, myčky aut, splašky) do kanalizace n.v. č.61/2003
 • Rozbory odpadních vod vypouštěných do vod povrchových
 • Rozbory odpadních vod z malých čistíren
 • LaboratořeRozbory průmyslové odpadní vody vypouštěné z výrobních nebo jim podobných zařízení n.v. č.61/2003 Sb.
 • Rozbory odpadních vod na čistírnách vyhl.č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb.

Ostatní rozbory:

 • dle individuálních potřeb zákazníka

Ceník:

Mikrobiologický rozbor pitné vody (studny pro individuální zásobování) od 422,- Kč bez DPH
Chemický rozbor pitné vody (studny pro individuální zásobování) od 534,- Kč bez DPH
Chemický a mikrobiologický rozbor pitné vody (studny pro individuální zásobování) od 956,- Kč bez DPH
Rozbory pitných vod dle vyhlášky 252/2004 Sb. cena dle rozsahu
Rozbory surových vod dle vyhlášky 428/2001 Sb. cena dle rozsahu
Rozbory odpadních vod cena dle rozsahu

 

 

Laboratoře pitných vod
Sídlo na ÚV Kroměříž
Kojetínská 2833
tel.: 573 336 955
Email: lab.uv@vak-km.cz

Laboratoře odpadních vod
Sídlo na ČOV KM
Kroměříž, Dolnozahradská 3300
tel.: 573 342 334
Email: lab.covkm@vak-km.cz

 

Formuláře ke stažení
Informace a návod k odběru vzorků
Sanace studny
Objednávka rozboru vody
Ceník laboratorních prací
Osvědčení o akreditaci

 

 

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.