Přistavení cisterny s pitnou vodou

Náhradní zásobování pitnou vodou

V případě větší závady na vnitřních rozvodech připojené nemovitosti, anebo při zajišťování různých společenských akcí, je možné objednat náhradní zásobování pitnou vodou. Jedná se o službu hrazenou zákazníkem. V případě zájmu kontaktujte naše Zákaznické centrum.

Ceny pro náhradní zásobování pitnou vodou a náhradního odvádění odpadních vod. jsou uvedeny v  ceníku VaK  Kroměříž a.s.  a aktuálním ceníku pitné vody.

 

Formuláže ke stažení
Objednávka prací a služeb
Objednávka prací a služeb pro obce (kraje,organizační složky státu)
Cena za služby spojené s dodávkou vody cisternou

 Objednávka prací a služeb
 Objednávka prací a služeb pro obce

Cisterny s vodou           Cisterny s vodou