Nárok na náhradu škody

V souvislosti s provozováním vodovodních a kanalizačních sítí a zajišťováním s tím souvisejících služeb, mohou přes veškerou péči naší společnosti nastat situace, kdy vznikne škoda. Posuzování těchto situací věnuje společnost vysokou pozornost, a to jak z pohledu prevence těchto událostí, tak i z pohledu řešení náhrady způsobené škody. Pokud dojde ke vzniku škody s podezřením na  souvislost s činností společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je třeba nás neprodleně kontaktovat.

Nárok na náhradu škody je nezbytné vždy uplatnit písemně a to i v případech předchozího oznámení výše uvedenými způsoby. Pro urychlení používejte prosím elektronickou postu, jinak lze oznámení zasílat na adresu Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. , Kojetínská 3666/64  Kroměříž 767 01

V písemném uplatnění nároku uveďte zejména:    

  • Dobu a místo, kde vznikla škodní událost,
  • stručnou informaci o způsobené škodě,
  • adresu poškozeného a číslo telefonu, příp. e-mailovou adresu,
  • bankovní spojení a číslo účtu, na který má být uznaná náhrada škody poukázána,
  • v případě, že poškozeným je právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, uveďte IČO.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.