Krátkodobé zajištění zásobování vodou

Zásobování vodou z hydrantu

Odběr vody pomocí hydrantového nástavce je možno povolit a používat tam, kde se jedná o přechodný odběr vody nebo tam, kde jsou zajišťovány veřejné údržbové práce s použitím vody (např. kropení zeleně, mytí komunikací apod.) Klientovi je zajištěno jediné odběrné místo pro konkrétní nástavec. Pro účely údržby veřejných komunikací a zeleně, či požární účely lze zajistit i více odběrných míst.

Napouštění bazénů

Pro naplnění bazénů kvalitní vodou, nabízíme využití hydrantu. Plnění bazénu prostřednictvím standardní domovní vodovodní přípojky může být velmi zdlouhavé. V případě zájmu kontaktujte naše Zákaznické centrum.

Postup při uzavření smlouvy o dodávce vody nástavcem a zahájení odběru vody

Vámi požadovaný hydrant v konkrétní lokalitě rezervujete na Zákaznickém centru VaK, kde s Vámi bude sepsána smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod a uhradíte zálohu na zapůjčení hydrantového nástavce dle platného ceníku VaK. Na základě uzavřené smlouvy a zaplacené zálohy obdržíte hydrantový nástavec a zaměstnanec VaK Vám předá Vámi rezervovaný hydrant a provede prvotní osazení hydrantového nástavce.

Po ukončení odběru hydranový nástavec vrátíte, záloha Vám bude zúčtována dle skutečných nákladů za odběr vody a pronájem hydrantového nástavce. Množství odebrané vody bude určeno dle směrných čísel spotřeby pro různé účely.

 

Podrobné informace Vám rádi poskytneme na Zákaznické lince, anebo přímo v našem Zákaznickém centru.

 Ke stažení:
Ceny za služby spojené s napouštěním bazénů
Objednávka prací a služeb
Objednávka prací a služeb pro obce
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.