Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
33,8%

Občas
34,4%

Ne
31,8%

Celkem hlasů: 1482015

Články

Cena za vodné a stočné pro rok 2024

30. 11. 2023 - Ing.Petr Vedra - ředitel společnosti

Vážení odběratelé, představenstvo společnosti rozhodlo, že s účinností od 1.1.2024 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. v platnost nové ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čistění odpadních vod. 

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2024

 Vážení odběratelé,

 na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů, na které byly naší společnosti poskytnuty dotace z Ministerstva životního prostředí, rozhodlo představenstvo společnosti dne 19. 10. 2023, že s účinností od 1. 1. 2024 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

 

 

Cena v Kč/m3 bez DPH

Cena v Kč/m3vč. DPH 12%

Voda pitná

47,90

53,65

Voda odpadní

51,20

57,34

Cena celkem

99,10

110,99

 

 

 

 

 
S platností od 1. 1. 2024 dochází oproti roku 2023 k navýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem
o 2,60 Kč bez DPH,  tj. o 2,69%.

Z důvodu navýšení sazby DPH z 10% na 12%, s platností od 1. 1. 2024,dochází oproti roku 2023 k navýšení DPH u ceny vody pitné a vody odpadní celkem o dalších 2,24 Kč.
Celkem tedy s platností od 1. 1. 2024 dochází oproti roku 2023 k navýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 4,84 Kč včetně DPH,  tj. o 4,56%.

 Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku zvýšení cen nákladových vstupů, tedy vysoké míry inflace.
Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. V letech 2010 - 2023 nám byly na investiční akce poskytnuty z OPŽP a SFŽP dotace cekem ve výši 371,91 mil. Kč, a to na projekty: Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Hulín, Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž, ČOV Chropyně –rekonstrukce a intenzifikace, Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem, Kanalizace a ČOV Počenice - Tetětice, Kanalizace a ČOV Střílky, Kanalizace Prusinovice – podchycení vyústí, výtlak do obce Tučapy, Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota. V letech 2017 - 2023 byly společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž také poskytnuty dotaze z Ministerstva zemědělství v celkové výši 106,53 mil. Kč, a to na projekty: Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín, Obnova vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavbu VDJ Chropyně, Zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy – VDJ Bystřice pod Hostýnem. K výše vyjmenovaným akcím financovaným dotačně bylo vynaloženo z vlastních zdrojů dalších 422,99 mil. Kč. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou dle finanční analýzy konkrétního projektu a stanovením minimální výše ceny vody odpadní dle nástroje udržitelnosti stanoveným Operačním programem životního prostředí 2014 – 2020.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.