Změna majitele nemovitosti

1. Při změně majitele nemovitosti  ( fyz. os) je třeba dodat nutné podklady

 •      Hlášení o změně odběratele podepsané kupujícím i prodávajícím
 •      Stav vodoměru  ke dni předání
 •      Doklad vlastnictví nového majitele (výpis z KN, kupní nebo darovací smlouva)
 •      Kontaktní telefon
 •      Adresa původního majitele pro zaslání vyúčtování
 •     Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny

2. Při změně majitele nemovitosti  ( firmy, organizace) je třeba dodat nutné podklady

 • Hlášení o změně odběratele podepsané kupujícím i prodávajícím
 • Stav vodoměru  ke dni předání
 • Doklad vlastnictví nového majitele (výpis z KN, kupní nebo darovací smlouva)
 • Kontaktní telefon
 • Adresa původního majitele pro zaslání vyúčtování
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Osvědčení o DIČ
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny

  
Tyto doklady jsou součástí podkladů k vyhotovení nové smlouvy na dodávku vody a dovádění odp vod. Bez doložení všech dokladů nebude změna odběratele provedena.
    

3. Změna platebních podmínek

 • Písemně nahlásit změnu účtu nebo způsob úhrady faktur ( složenka, převodní příkaz, inkaso),
 • osobně na Zákaznickém centru VaK,
 • v případě inkasa je třeba doložit "souhlas s inkasem", který byl zadán v bance.
 • Zálohové platby: viz formulář

 

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na naše Zákaznické centrum. Veškeré písemné požadavky je možné zaslat poštou na adresu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64, Kroměříž 76701 , anebo na e-mailovou adresu informace@vak-km.cz   

 

Formuláře:
Změna odběratele vodného a stočného

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.