Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
33,8%

Občas
34,4%

Ne
31,8%

Celkem hlasů: 1481971

Historie společnosti

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. byla zapsaná do obchodního rejstříku, oddíl B, vložka 1147, vedeného Krajským soudem v Brně dne 8. listopadu 1993. Svoji činnost provozuje v okrese Kroměříž a pitnou vodu dodává do měst Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Chropyně, Morkovice a dalších obcí. Od září 1994 dodává vodu i do okresu Prostějov, a to do Nezamyslic. Hlavním a výlučným předmětem v podnikání naší společnosti je jak výroba a dodávka pitné vody, tak i odvádění a čištění odpadních vod, které představuje 95,50% celkového objemu výroby a tržeb. Jedná se o zboží, u něhož není možná zásadní inovace, vstup na zahraniční trhy ani výraznější zvyšování produkce. Na druhé straně se jedná o službu, která musí být poskytována nepřetržitě a za všech okolností.

Zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku ČR, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu §11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku na jiné osoby. Předmět činnosti společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je přesně vymezen zakladatelskou smlouvou a usnesením valných hromad dle zápisu v Obchodním rejstříku. Hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody včetně náhradního zásobování v případě přerušení dodávky z důvodu poruchy nebo opravy. Dále zabezpečuje odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod včetně likvidace kalů. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod. Investorská činnost je zaměřena na přípravu a realizaci inženýrských staveb v oboru vodovodů a kanalizací. Všechny činnosti akciové společnosti jsou nezbytné pro život měst a obcí a jeho obyvatel. Zapsaný základní kapitál společnosti činí k 31.12.2011 částku 778 844 000 Kč a byl k 31.12.2011 rozdělen takto : 705 232 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč na jméno 73 612 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč na majitele.

 

Foto: přepojování přivaděčů na vodojemu Barbořina

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.