Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34,1%

Občas
34,3%

Ne
31,6%

Celkem hlasů: 1043994

Cena vody

Ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní odběratele

Platnost od

Vodné bez DPH Stočné bez DPH Vodné s DPH Stočné s DPH Celkem s DPH
 1.1.2022 10%DPH  38,50 Kč  41,60 Kč  42,35 Kč  45,76 Kč

 88,11 Kč

1.1.2021 10%DPH

36,50 Kč 39,20 Kč 40,15 Kč 43,12 Kč 83,27 Kč

1.5.2020 10%DPH

34.74 Kč 37,60 Kč 38,21 Kč 41,36 Kč 79,57 Kč

1.1.2020 15%DPH

34,74 Kč 37,60 Kč 39,95 Kč 43,24 Kč 83,19 Kč

S platností od 1.1.2022 oproti roku 2021 dochází k navýšení ceny vody pitné a vody odpadní o 4,84 Kč/m3, tj. o 5,81 % včetně DPH.

  • cena vody pitné je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné vody
  • cena vody odpadní je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

 

Ceny vody pro rok 2022

Vážení odběratelé,

na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž, výstavba ČOV Počenice - Tetětice, kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem, kanalizace a ČOV Střílky, VDJ Chropyně, kanalizace a ČOV Podhradní Lhota, kanalizace Prusinovice – podchycení vyústí, výtlak do obce Tučapy, na které byly společnosti poskytnuty dotace z Ministerstva životního prostředí, rozhodlo představenstvo společnosti dne 29. 11. 2021, že s účinností od 1. 1. 2022 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

 

 

 

Cena v Kč/m3 bez DPH Cena v Kč/m3 vč. DPH 10%

Voda pitná

38,50 Kč 42,35 Kč

Voda odpadní

41,60 Kč 45,76 Kč

Cena celkem

80,10 Kč 88,11 Kč

S platností od 1.1.2022 oproti roku 2021 dochází k navýšení ceny vody pitné a vody odpadní o 4,84 Kč/m3, tj. o 5,81 % včetně DPH.

Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku enormního nárůstu nákladů na elektrickou energii a zemní plyn, na obnovu infrastrukturního majetku, na chemikálie a ostatní materiál.

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. V letech 2010 - 2020 nám byly na investiční akce poskytnuty z OPŽP a SFŽP dotace cekem ve výši 369,49 milionu korun. V letech 2017 - 2020 byly společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž také poskytnuty dotaze z Ministerstva zemědělství v celkové výši 49,71 mil. Kč, a to na projekty Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín (25,4 mil. Kč) na obnovu vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavbu VDJ Chropyně (24,31 mil. Kč). Dalších 307,74 mil. Kč investic bylo financováno z vlastních zdrojů. V roce 2021 byla společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. schválena dotace z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 57,09 mil. Kč na zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy – VDJ Bystřice pod Hostýnem. Z rozpočtu společnosti bude na tuto akci vynaloženo 58,88 mil. Kč. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální   a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou dle finanční analýzy konkrétního projektu a stanovením minimální výše ceny vody odpadní dle nástroje udržitelnosti stanoveným Operačním programem životního prostředí 2014 – 2020.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.

 

 


Kompletní cenové oznámení pro rok 2022 naleznete ZDE

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.