Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34,1%

Občas
34,2%

Ne
31,6%

Celkem hlasů: 1004298

Cena vody

Ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní odběratele

Platnost od

Vodné bez DPH Stočné bez DPH Vodné s DPH Stočné s DPH Celkem s DPH

1.1.2021 10%DPH

36,50 Kč 39,20 Kč 40,15 Kč 43,12 Kč 83,27 Kč

1.5.2020 10%DPH

34.74 Kč 37,60 Kč 38,21 Kč 41,36 Kč 79,57 Kč

1.1.2020 15%DPH

34,74 Kč 37,60 Kč 39,95 Kč 43,24 Kč 83,19 Kč

1.1.2019 15%DPH

33,36 Kč 36,15 Kč 38,36 Kč 41,57 Kč 79,93 Kč

S platností od 1.1.2021 oproti roku 2020 dochází k navýšení ceny vody pitné a vody odpadní o 3,70 Kč/m3, tj. o 4,65 % včetně DPH.

  • cena vody pitné je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné vody
  • cena vody odpadní je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

 

Ceny vody pro rok 2021

Vážení odběratelé,

na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž, výstavba ČOV Počenice - Tetětice, kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem, kanalizace a ČOV Střílky, kanalizace a ČOV Podhradní Lhota, na které byly společnosti poskytnuty dotace z Ministerstva životního prostředí, rozhodlo představenstvo společnosti dne 26. 10. 2020, že s účinností od 1. 1. 2021 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

 

 

Cena v Kč/m3 bez DPH Cena v Kč/m3 vč. DPH 10%

Voda pitná

36,50 Kč 40,15 Kč

Voda odpadní

39,20 Kč 43,12 Kč

Cena celkem

75,70 Kč 83,27 Kč

S platností od 1. 1. 2021 oproti roku 2020 dochází k navýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,70 Kč, tj. o 4,65%  včetně DPH.

Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku nárůstu nákladů na obnovu infrastrukturního majetku, modernizaci odečtových zařízení a čištění vodovodních a kanalizačních zařízení.

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. V letech 2010 - 2019 nám byly poskytnuty z OPŽP dotace ve výši 293,664 milionu korun. V roce 2017 byla společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž také poskytnuta dotaze z Ministerstva zemědělství ve výši 25,4 mil. Kč na projekt Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín. Dále byla společnosti schválena dotace z Ministerstva zemědělství programu Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II ve výši 24,309 mil. Kč na obnovu vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavbu VDJ Chropyně. Dalších 248,63 milionu korun bylo na jednotlivé akce financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou dle finanční analýzy konkrétního projektu a stanovením minimální výše ceny vody odpadní dle nástroje udržitelnosti stanoveným Operačním programem životního prostředí 2014 – 2020.

V roce 2020 byla společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. schválena dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 75,827 mil. Kč na vybudování kanalizace a ČOV Podhradní Lhota a odkanalizování obce Prusinovice. Dalších 59,107 mil. Kč bude financováno z rozpočtu společnosti.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.

 


Kompletní cenové oznámení pro rok 2021 naleznete ZDE