Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34%

Občas
34,4%

Ne
31,6%

Celkem hlasů: 1353499

Cena vody

Ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní odběratele

Platnost od

Vodné bez DPH Stočné bez DPH Vodné s DPH Stočné s DPH Celkem s DPH
1.1.2023 10%DPH 46,60 Kč 49,90 Kč 51,26 Kč 54,89 Kč

106,15 Kč

1.3.2022 10%DPH 41,82 Kč 42,00 Kč 46,00 Kč 46,20 Kč

92,20 Kč

 1.1.2022 10%DPH  38,50 Kč  41,60 Kč  42,35 Kč  45,76 Kč

 88,11 Kč

1.1.2021 10%DPH

36,50 Kč 39,20 Kč 40,15 Kč 43,12 Kč 83,27 Kč

1.5.2020 10%DPH

34.74 Kč 37,60 Kč 38,21 Kč 41,36 Kč 79,57 Kč

1.1.2020 15%DPH

34,74 Kč 37,60 Kč 39,95 Kč 43,24 Kč 83,19 Kč

S platností od 1. 1. 2023 dochází oproti roku 2022 k navýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 13,95 Kč/m3tj. o 15,13%včetně DPH.

  • cena vody pitné je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné vody
  • cena vody odpadní je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

 

Ceny vody pro rok 2023

Vážení odběratelé,

na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů, na které byly společnosti poskytnuty dotace z Ministerstva životního prostředí, rozhodlo představenstvo společnosti dne 7.11.2022, že s účinností od 1.1.2023 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

 

 

Cena v Kč/m3 bez DPH Cena v Kč/m3 vč. DPH 10%

Voda pitná

46,60 Kč 51,26 Kč

Voda odpadní

49,90 Kč 54,89 Kč

Cena celkem

96,50 Kč 106,15 Kč

S platností od 1. 1. 2023 dochází k navýšení oproti cenám vodného a stočného platným od 1.3.2022 celkem o 13,95 Kč/m3, tj. o 15,13%včetně DPH.

Pro čtyřčlennou domácnost s průměrnou spotřebou vodného i stočného to znamená navýšení o  1 841,40 Kč/rok, tedy o necelých 154 Kč/měsíc.

Pro přehled uvádíme, že sociálně únosná cena vodného a stočného pro Zlínský kraj dle podmínek OPŽP je 130,30 Kč/m3 vč. DPH.

Důvodem zvýšení ceny vodného a stočného jsou enormně rostoucí náklady na chemikálie, služby, pohonné hmoty, energie, ostatní materiál a na opravy v souvislosti s masivním nárůstem cen stavebních prací při obnově  a údržbě vodohospodářského majetku.

 Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů, z Ministerstva zemědělství a z Operačního programu životního prostředí. V uplynulých letech se podařilo společnosti čerpat dotační prostředky v hodnotě 488,301 mil. Kč. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje dodržením stanovené minimální ceny pro vodu pitnou dle finanční analýzy konkrétního projektu a dodržením stanovené minimální výše prostředků na obnovu v případě vody odpadní dle nástroje udržitelnosti stanoveným Operačním programem životního prostředí. 

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes soustavný tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb.


Vedení společnosti

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.