Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34,7%

Občas
33,5%

Ne
31,8%

Celkem hlasů: 231223

Články

GDPR - informace akcionářům

4. 6. 2018 - Vedení společnosti

Vážení akcionáři, tímto si Vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

     

Tímto si Vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666/64, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871, e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111  (dále také jako „správce“)  ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Rovněž Vás chceme informovat o Vaších právech souvisejících s tímto zpracováním.

Správce má právní povinnost zpracovávat údaje svých akcionářů a to jméno, příjmení, adresa bydliště, počet a čísla  akcií za účelem vedení knihy akcionářů.

Správce má oprávněný zájem zpracovávat také dodatečné kontaktní údaje a to e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem zefektivnění komunikace.

Poskytnutí první skupiny údajů je zákonným požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů bude mít za následek nemožnost stát se akcionářem. Nemáte povinnost poskytnout dodatečné kontaktní údaje, bez nich s Vámi však nebudeme moci komunikovat pomocí e-mailu, nebo telefonu.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání akciové společnosti.

 

Vaše práva

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Údaje manažera pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-km.cz) a Ing. Andrýsková Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz).