Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
35%

Občas
33,4%

Ne
31,7%

Celkem hlasů: 188130

Články

Cenové oznámení pro rok 2018

28. 11. 2017 - Ing. Kamila Andělová

Vážení odběratelé, dovolujeme si vás informovat o změně ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní odběratele v roce 2018.

Ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní odběratele

Platnost od

Vodné bez DPH Stočné bez DPH Vodné s DPH Stočné s DPH Celkem s DPH

1.1.2018 15,0%DPH

32,16 Kč
34,68 Kč
36,98 Kč
39,88 Kč
76,86

1.1.2017 15,0%DPH

31,63 Kč 33,51 Kč 36,37 Kč 38,54 Kč 74,91 Kč

Zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní je o 1,96 Kč/m3, tj. o 2,6 % včetně DPH.

  • cena vody pitné je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné vody
  • cena vody odpadní je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

 

Ceny vody pro rok 2018

Vážení odběratelé,

na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, na které byly společnosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů, rozhodlo představenstvo společnosti dne 20. 11. 2017, že s účinností od 1. 1. 2018 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

Oproti roku 2017 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 1,96 Kč, tj. o 2,6 % včetně DPH. Celková cena za jeden litr spotřebované pitné vody vypuštěné do veřejné kanalizace
je 0,077 Kč vč. DPH.

Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku nárůstu nákladů na energie, mzdy a likvidaci odpadů z čistíren odpadních vod.

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. V letech 2010 - 2014 nám byly poskytnuty dotace na výše uvedené rekonstrukce ve výši 212,7 milionu korun. Dalších 101 milionů korun bylo financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou a vodu odpadní dle finančních analýz jednotlivých projektů.

V roce 2017 jsme obdrželi dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 25,4 milionu korun na projekt Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín. Dalších 44,8 milionu korun bylo financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Po uvedení do provozu se předpokládá zvýšení provozní zabezpečenosti Kroměřížska, zejména při ohrožení některého ze zdrojů pitné vody, a to nejen vlivem sucha, ale i při nebezpečí povodní. Také se tímto opatřením garantuje dostatečné množství surové vody pro zásobování celého okresu Kroměříž na příštích několik desítek let.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní
pod průměrem cen v České republice
a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.

 

 
Kompletní cenové oznámení pro rok 2018 naleznete ZDE