Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
34,5%

Občas
33,6%

Ne
31,9%

Celkem hlasů: 306091

Články

Vyjadřovací služba

21. 11. 2018 - Ing. Libor Janků - Středisko TP

Od 1.1.2019 bude na webových stránkách společnosti VaK Kroměříž, a.s. spuštěna nová služba, dle které bude možné „Žádost o vyjádření o existenci sítí" zadat elektronicky přes webový formulář.


 

Informace k novému webovému formuláři pro žádost o „Vyjádření o existenci sítí“

 

Od 1.1.2019 bude na webových stránkách společnosti VaK Kroměříž, a.s. spuštěna nová služba, dle které bude možné Žádost o vyjádření o existenci sítízadat elektronicky přes webový formulář.

Zadání žádosti se provádí pro umístění stavby a stavební povolení (podle typu řízení) i k možnosti napojení na sítě v provozování společnosti VaK Kroměříž, a.s. včetně existence sítí. Žádosti budou vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů.

I nadále bude možné zasílat žádosti poštou nebo osobně. Tyto způsoby podávání žádostí bychom rádi výrazně omezili. Žádosti zaslané e-mailem nebudou již akceptovány, stejně jako žádosti zadávané v jiném webovém formuláři než provozuje společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Webový formulář pro zadávání žádosti o vyjádření k existenci sítí umožňuje:

  • zaregistrování žadatele. Tato volba je určena pro žadatele, kteří žádají častěji a opakovaně o vyjádření. Je nutno provést vyplnění formuláře pro registraci – zaregistrovat se. Při zadávání žádosti se pak takto registrovaný žadatel přihlásí bez  nutnosti opětovného vyplňování údajů o žadateli – převezmou se z  registrace
  • při vyplňování adres žadatele a investora nebo při výběru lokality, budou využity data Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) a ČÚZK. Pro zadání obce (katastru) je nutno vybrat ze seznamu adres (parcel)
  • zadávání zájmového území elektronicky přes webový formulář vyznačením zájmového území ohradou (polygonem) v mapovém klientu. Je možno zakreslit více zájmových území. Odpadlo zadávání dle parcelních čísel. Vyjádření se vydává a je platné pro takto zakreslené zájmové území
  • o registraci a zadání žádosti o vyjádření je žadatel informován informačním emailem generovaným a zasílaným systémem

Všechny žádosti, kromě žádosti pro zjištění průběhu sítí, musí obsahovat přílohy v digitální podobě (situaci stavby, technickou zprávu, situaci kanalizační přípojky, situaci vodovodní přípojky, detail umístění vodoměrné sestavy, podélný profil u
kanalizační přípojky atd.). Situaci stavby, situaci vodovodní a situaci kanalizační přípojky je nutno vždy přiložit ve formátu PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG. Bez těchto „povinných“ příloh, v požadovaných formátech, nebude možno žádost podat.

Vydané vyjádření je možno doručit elektronicky na emailovou adresu žadatele ve formátu pdf, poštou nebo vyzvednout osobně na adrese: „Zákaznické centrum“  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž. Všechna takto vydaná vyjádření mají stejnou platnost, nezáleží na způsobu jejich doručení.