Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
35,8%

Občas
33,3%

Ne
30,9%

Celkem hlasů: 134233

Články

Zkapacitnění prameniště Hulín

17. 10. 2017 - Ing. Igor Hýbner - Vedoucí dispečinku, úpravy a jímání vod

Dne 27.9.2017 proběhlo slavnostní spuštění stavby „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravnu vod“ do provozu za účast hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a starosty města Kroměříže Jaroslava Němce.


Jedná se o spuštění stavby zrekonstruované čerpací stanice v Hulíně, včetně jímacího území, a o sanaci stávajícího vodovodního přivaděče v celkové délce 7,5 km. Stavba přivaděče byla zahájena v listopadu loňského roku a byla dokončena letos v srpnu. Po uvedení do provozu se předpokládá zvýšení provozní zabezpečenosti Kroměřížska, zejména při ohrožení některého ze zdrojů pitné vody, a to nejen vlivem sucha, ale i při nebezpečí povodní. Současně se také předpokládá, že po této rekonstrukci dojde ke zvýšení jakosti surové vody z prameniště na úpravnu vod a výrazně se sníží riziko velkého poklesu hladin podzemní vody v našich dalších zdrojích - zejména pak zdroje Břest, kde je v současnosti detekováno značné snížení hladiny podzemní vody. Také se tímto opatřením garantuje dostatečné množství surové vody pro zásobování celého okresu Kroměříž na příštích několik desítek let.