Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
36,5%

Občas
33,4%

Ne
30%

Celkem hlasů: 82554

Články

Havárie přivaděče pitné vody DN 300

2. 1. 2018 - Ing. Ladislav Lejsal - Ředitel společnosti

V sobotu 30.prosince 2017 v noci došlo vlivem silného podmáčení svahu u Slavkovského potoka v Hlinsku pod Hostýnem k poruše na hlavním vodovodním přivaděči o profilu DN 300.


Havárie přivaděče pitné vody DN 300

V sobotu 30.prosince 2017 v noci došlo vlivem silného podmáčení svahu u Slavkovského potoka v Hlinsku pod Hostýnem k poruše na hlavním vodovodním přivaděči o profilu DN 300, který zásobuje město Bystřici pod Hostýnem, obce Chvalčov, Mrlínek, Bílavsko a Slavkov. Na opravu poruchy jsme nastoupili v neděli 31.12. v ranních hodinách. Prostor poruchy byl v poli u Slavkovského potoka těžce dostupný pro veškerou techniku mimo naše bagry z důvodu silně podmáčeného terénu vlivem tání sněhu, trvalého deště a zvyšující se hladiny potoka. Veškerý materiál musel být dopravován na místo ručně do vzdálenosti 1 km nebo prostřednictvím bagru. Z těchto důvodů došlo i k poškození pozemků. Po určení místa poruchy bylo provedeno odbagrování zeminy do hloubky 3,5 m a to nasazením tří bagrů včetně odčerpávání vody. Bylo zjištěno, že příčinou poruchy bylo podélné prasknutí PVC potrubí DN 300, které je ze 70. let minulého století a to v celé délce 6 metrů. Přestože jsme si uvědomovali, že probíhá poslední den v roce a obchody jsou uzavřené na zakoupení balené vody, chtěli jsme za každou cenu obnovit dodávky pitné vody do zasažených oblastí. V průběhu celé poruchy bylo naší snahou zásobovat obyvatelstvo náhradním zásobováním pomocí cisteren ve spolupráci se starostou města Bystřice pod Hostýnem a ostatními starosty postižených obcí. Zároveň byla využita i pomoc z VaKu Přerov. Přes veškeré úsilí se nám podařilo odstranit poruchu následující den a to prvního ledna v odpoledních hodinách. Důvodem bylo i to, že v průběhu opravy došlo vlivem silně podmáčeného terénu k vyosení potrubí pod potokem a tím ještě ke zkomplikování opravy. Vzhledem k tomu, že došlo k vyprázdnění všech vodojemů a celkovému zavzdušnění vodovodního potrubí a čerpacích stanic v postižené lokalitě muselo dojít k jejich opětovnému zprovoznění, které trvalo další hodiny. Tímto se omlouváme všem našim odběratelům v postižené lokalitě, ale příroda byla jako vždy mocnější a nic s námi nekonzultovala. Velké poděkování patří všem zúčastněným zaměstnancům naší společnosti, kteří poruchu zvládli profesionálním způsobem i když z pohledu některých odběratelů na to může být i jiný názor. Pro názornost přikládám i fotografie, aby si každý představil, v jakém prostředí může porucha probíhat.

Ing. Ladislav Lejsal
Ředitel společnosti a předseda představenstva