Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501, 456

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

ID datové schránky

uk9gx2j

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
36,4%

Občas
33,4%

Ne
30,2%

Celkem hlasů: 95787

Články

Průběh událostí souvisejících s mimořádnou událostí na prameništi Hulín

5. 3. 2018 - Ing. Ladislav Lejsal - Předseda představenstva

Dne 2. března 2018 v 8,46 hodin jsme obdrželi od našeho zaměstnance oznámení, že zaměstnanci útvaru jímání a úprava vod naší společnosti zjistili při pravidelné kontrole jímacího území Hulín neoprávněný vstup přes oplocení jímacího území Hulín.


Průběh událostí souvisejících s mimořádnou událostí na prameništi Hulín.

Vodovody a kanalizace Kroměříž. Dne 2. března 2018 v 8,46 hodin jsme obdrželi od našeho zaměstnance oznámení, že zaměstnanci útvaru jímání a úprava vod naší společnosti zjistili při pravidelné kontrole jímacího území Hulín neoprávněný vstup přes oplocení jímacího území Hulín. Následující prohlídkou bylo zjištěno, že jsou poškozeny dvě větrací šachty u montážních vstupů do podzemní komory vrtu S7 a S8. Dále bylo zjištěno, že přímo ve vrtech a to na hladině podzemní vody se nachází olejovitá látka ve větším rozsahu. Zaměstnanci společnosti předali oznámení o této skutečnosti svému nadřízenému následně vedení společnosti. Další postup byl podle předem stanovených pravidel určených pro takové situace, tj. dle krizového plánu vyhotoveného naší společností 11/2016 – Plán krizové připravenosti. Byla ihned zastavena dodávka surové vody do čerpací stanice Hulín.

Dále byla informována policie, hasičský záchranný sbor, starosta města Hulína, krajská hygienická stanice a Odbor životního prostředí kraje a města Kroměříže. Ze zasažených vrtů zaměstnanci   hasičského záchranného sboru vzali vzorky. Podle jejich prvního orientačního testu se jedná o olejovitou látku. Podle mého názoru o vyjetý olej z motoru. Stejný odběr zajistili pracovníci VaK Kroměříž pro své vlastní rozbory, které zajišťuje jejich akreditovaná laboratoř v Kroměříži. V pátek v odpoledních hodinách byli informováni i zaměstnanci Krajské hygienické stanice. Po odchodu policie a hasičského záchranného sboru byla z obou vrtů odsátá olejovitá tekutina naši specializovaným vozidlem. V pondělí 5.3. 2018 nastoupila specializovaná firma GEOtest Brno k sanaci dotčených vrtů, případně celého jímacího území Hulín. Průběžně jsou odebírány vzorky surové vody naši akreditovanou laboratoří.

Upozorňujeme všechny naše odběratele, že se jedná o surovou vodu, která se dále zpracovává na Úpravně vody v Kroměříži, kde je kontrolována naší akreditovanou laboratoří. Odstavením jímacího území Hulín nedošlo k žádné kontaminaci přivaděče ani úpravny vody. Garantujeme našim odběratelům, že pitná voda dodávaná do sítě pro naše odběratele splňuje všechny požadavky a parametry na pitnou vodu a nemusí se ničeho obávat.

 

Vzhledem k závažnosti situace, která mohla mít velmi vážné následky spojené se zásobováním obyvatelstva i ostatních subjektů pitnou vodou (jedná se až o 100 000 odběratelů) jsme požádali o urychlené šetření shora popsaného a sdělení ve smyslu příslušného trestního řádu, jaká opatření byla Policií ČR přijata.

 

 

V Kroměříži dne 5.3. 2018

 

Ing. Ladislav Lejsal

Předseda představenstva