Důležité kontakty

Zákaznické středisko Kroměříž

telefon: 573 517 500, 501

Zákaznické středisko Holešov

telefon: 573 502 834

Centrální dispečink

telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244

Ústředna sídla společnosti

telefon: 573 517 111

Anketa

Pijete vodu z vodovodu?

Ano, výhradně
37,1%

Občas
33%

Ne
29,9%

Celkem hlasů: 68199

Články

Cenové oznámení pro rok 2017

28. 11. 2016 - Ing. Kamila Andělová

Vážení odběratelé, dovolujeme si vás informovat o změně ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní odběratele v roce 2017.

Ceny vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní odběratele

Platnost od Vodné bez DPH Stočné bez DPH Vodné s DPH Stočné s DPH Celkem s DPH

1.1.2017 15,0%DPH

31,63 Kč
33,51 Kč
36,37 Kč
38,54 Kč
74,91 Kč

1.1.2016 15,0%DPH

31,16 Kč 32,71 Kč 35,83 Kč 37,61 Kč 73,44 Kč
1.1.2015 15,0%DPH 30,49 Kč 32,02 Kč 35,06 Kč 36,82 Kč 71,88 Kč
1.1.2014 15,0%DPH 29,20 Kč 31,34 Kč 33,58 Kč 36,04 Kč 69,62 Kč
1.1.2013 15,0%DPH 28,63 Kč 30,00 Kč 32,92 Kč 34,50 Kč 67,42 Kč

Zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní je o 1,47 Kč/m3, tj. o 2 % včetně DPH.

  • cena vody pitné je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné vody
  • cena vody odpadní je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

 

Ceny vody pro rok 2017

Vážení odběratelé,

na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, na které byly společnosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů, rozhodlo představenstvo společnosti dne 21. 11. 2016, že s účinností od 1. 1. 2017 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod.

Zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní oproti roku 2016 je celkem o 1,47 Kč, tj. o 2 % včetně DPH. Celková cena za jeden litr spotřebované pitné vody vypuštěné do veřejné kanalizace je 0,075 Kč vč. DPH.

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je zásadně ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. V letech 2010 - 2014 nám byly poskytnuty dotace na výše uvedené rekonstrukce ve výši 212,7 milionu korun. Dalších 101 milionů korun bylo financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. V roce 2017 obdržíme dotaci ve výši 25,4 milionu korun na projekt Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby.  Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou a vodu odpadní dle finančních analýz jednotlivých projektů. Podmínka je splněna, pokud budou ceny pro vodu pitnou a odpadní dosahovat stanoveného cenového rozmezí, v opačném případě by nedodržení podmínky mohlo vést ke vrácení části či celé dotace. Schválená cena pro rok 2017 dosahuje u vody pitné 94,42 % ceny pro vodu pitnou stanovené dle finanční analýzy a cena vody odpadní dosahuje 95,25 % ceny pro stočné dle finanční analýzy. Finanční udržitelnost projektu musí být zabezpečena po dobu 10 let od ukončení realizace akce, tj. do roku 2025.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.

 

 

 
Kompletní cenové oznámení pro rok 2017 naleznete ZDE