Uzavření přívodu vody do objektu

Při jakémkoliv zásahu do vnitřního rozvodu pitné vody v objektu je možno užívat pouze domovní uzávěr osazený za osazeným vodoměrem (ve směru toku vody). Manipulace s ostatními uzávěry je věcí pouze majitele provozovatele vodovodů. Není možno manipulovat uzávěrem na odbočení z vodovodního řadu ( zemním šoupátkem ) a uzávěrem před vodoměrem.

Manipulaci s těmito uzávěry může provádět pouze zaměstnanec VaK (výjimku tvoří pouze havárie, s okamžitým nahlášením této činnosti nepřetržité službě dispečinku). Vznikne-li závada na vnitřním rozvodu vody, nabízíme možnost uzavření přívodu vody do přípojky. Službu lze objednat dopředu jako plánovanou činnost (plánovaná oprava, rekonstrukce apod.) nebo i jako bezodkladný zásah v případě havárie na vnitřních rozvodech. Tuto službu provádí VaK jako službu placenou.

Upozorňujeme, že zavření nebo otevření přívodu vody je zpoplatněno dle ceníku VaK.

 

Poznámka:

Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru (zák. 274 § 17 odst.2).

 

Vyřizuje:

V naléhavých případech:
DISPEČINK, 573 331 271,  mobil: 607 993 244

V pracovní dobu
Zákaznické centrum Kroměříž  - 573 517 500 / 501
Zákaznické centrum Holešov -   573 398 860 / 861